Skuteczność działania herbicydów zależy od metody i czasu aplikacji

Na działanie środków ochrony roślin ma wpływ nie tylko wybór odpowiedniego preparatu, ale również sposób jego aplikacji.

Zmiana typu dyszy, rozmiaru, wysokości i ciśnienia zmieni ilość i skuteczność dotarcia herbicydu do obszaru docelowego. Główne typy dostępnych aplikatorów do rozpylania herbicydów to dysze hydrauliczne, podwójne dysze, kontrolowane aplikatory kropelkowe, dysze indukcyjne oraz wspomagane powietrzem.

Pospolitym chwastem jest fiołek trójbarwny

Dysze hydrauliczne są głównym typem stosowanym w opryskiwaczach wysięgnikowych przeznaczonych do opryskiwania dużych powierzchni pól uprawnych. Dysze hydrauliczne tworzą krople, gdy ciecz opryskowa jest przetłaczana pod ciśnieniem przez niewielki otwór. Są one klasyfikowane zgodnie z wytwarzanym wzorem natrysku. Dysze hydrauliczne wytwarzają duży zakres rozmiarów kropel, od bardzo małych do dużych. Filtry dysz są niezbędne, aby zapobiec zablokowaniu, zwłaszcza w przypadku dysz o małej objętości i sile natrysku.

Po wybraniu typu dyszy konieczna jest prawidłowa praca, aby uzyskać najlepsze rezultaty oprysku. Czynnikami eksploatacyjnymi, które mogą wpływać na skuteczność oprysku, są wysokość, orientacja i ciśnienie dysz, a także prędkość jazdy i warunki otoczenia. Dysze hydrauliczne płaskowentylatorowe są głównym typem stosowanym w opryskiwaczach wielkogabarytowych. Zmiana wysokości dyszy wpłynie na równomierność osadzania na wysięgniku, ilość oprysku naniesionego na cel oraz ilość znoszenia sprayu z opryskiwacza.

Wraz ze wzrostem ciśnienia zwiększa się szybkość przepływu i zmniejsza się wielkość kropli, co może być korzystne dla zwalczania niskich chwastów, takich jak fiołek trójbarwny. Jest to chwast jednoroczny z rodziny fiołkowatych, podobny z wyglądu do fiołka ogrodowego, ale o węższych kwiatach w kolorze fioletowym na górze, oraz żółtym na bocznych i dolnych płatkach. Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji spryskiwania, a zwłaszcza przy pierwszym użyciu herbicydu, zaleca się dokładne zapoznanie z etykietą preparatu.