Jak skutecznie walczyć z obecnością chwastów na polu

Zwalczanie chwastów powinno odbywać się w fazie odłogowania, przedsiewnej, wschodowej oraz na pastwisku.

Zwalczanie chwastów można osiągnąć poprzez zabijanie chwastów, a w szczególności sadzonek, za pomocą herbicydów o działaniu selektywnym lub powalającym. Ta taktyka zwalczania chwastów polega na zwalczaniu niepożądanych roślin po ich wykiełkowaniu, przed zasianiem uprawy.

Żółtlica owłosiona to chwast spotykany w uprawach szerokorzędowych

Herbicydy nadal odgrywają kluczową rolę w zintegrowanym zwalczaniu chwastów na polach. Lepsza znajomość mechanizmów i aktywności herbicydów poprawi skuteczność tych środków ochrony roślin jako taktyki zwalczania chwastów. Herbicydy obejmują produkty nieselektywne, przedwschodowe i selektywne powschodowe. Uprawa szerokorzędowa umożliwia ukierunkowane zwalczanie chwastów w uprawie przy użyciu nieselektywnych herbicydów, aby pokonać odporne populacje dzikiej rzodkwi, żółtnicy owłosionej czy życicy jednorocznej. Tego typu chwasty można często spotkać w plonach szerokorzędowych, jak buraki, ziemniaki i kukurydza.

Techniki, takie jak opryskiwanie punktowe herbicydami oraz pielenie mogą być stosowane do zwalczania nowych chwastów, jeśli występują w małej liczbie i możliwe jest miejscowe ich zwalczanie. Dobrze zaplanowana uprawa skutecznie zabija chwasty poprzez usuwanie roślin, głębokie zakopywanie nasion, zmniejszamy w ten sposób zdolność kiełkowania chwastów w następnym sezonie, płodozmian. Wpływ uprawy będzie zależał od gatunku chwastów. Niektóre nasiona szybciej stracą żywotność na większych głębokościach gleby niż po płytkim zakopaniu. Przygotowując rozsadnik, odpowiednia uprawa i stosowanie dobrze dobranych herbicydów zapewnia wolne od chwastów środowisko dla wschodzących roślin uprawnych.

Zwiększenie odstępów między rzędami pozwala na zastosowanie różnych metod zwalczania chwastów, takich jak selektywne środki chemiczne w strefie międzyrzędowej i nieselektywne metody chemiczne, fizyczne lub mechaniczne w strefie międzyrzędowej. Ponieważ żółtlica owłosiona jest chwastem najczęściej występującym w uprawach szerokorzędowych, znajdziemy różne preparaty pomagające pozbyć się tego chwastu z pola.